OinkLogo thai flag
thai flag
PhoneLogo
02 - 861 - 1330
MailLogo
oinkpm@oinpm.co.th
PhoneLogo
บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ สินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย มานานกว่า 20 ปี เราขอนำเสนอบริการให้กับลุกค้าดังต่อไปนี้:-
 1. จัดหาสินค้า นำเสนอแบบครบวงจร ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท
ด้วยการบริการ ณ จุดเดียวซึ่ง รวบรวมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเสาะแสวงหาในแต่ละอย่างเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของคุณ โดยการบริการ ประกอบด้วย
 • Premium in Target สินค้าที่ ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ อยู่ในงบฯ และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม สถานการณ์ที่เหมาะสม
 • Brand Development ส่งเสริมและสนับสนุน สินค้าในแต่ละ Brand ช่วยพัฒนา Brand ให้แข็งแรง และ มีชื่อเสียง เป็นไปตามเป้าหมาย
 • Promotion Target สนับสนุนแผนงานที่วางไว้ อย่างชัดเจนและตรงตามที่วงกลยุทธ์ไว้
 • No problem for Delay and Quality คุณภาพสินค้าตรงตามที่คาดหวังและในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 1. Product Design เสนอสิ่งที่ดีที่สุดด้วยในการออกแบบและเน้นคุณภาพสินค้า
 • OEM ออกแบบสินค้าใหม่ เพื่อท่านโดยเฉพาะ ของแต่ละรายที่ไม่เหมือนใคร
 • In trend สินค้านั้นจะ ต้องอยู่ในกระแส และ อยู่ในความนิยมในโอกาสนั้นๆ
 • Product development พัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมและดูดียิ่งขึ้น ในงบฯและเป้าหมายที่วางไว้
 1. Cartoon License Coordinate สินค้าตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์
 • ทางเราสามารถจัดหา การ์ตูนที่ดังหรือยอดนิยมทั่วโลกให้ได้ไม่ว่า จาก ค่ายไหนๆก็ตาม
 • ตัวการ์ตูนที่อยู่ในกระแส มีการ Update การ์ตูนใหม่ หรือ กำลังมาแรง หรือ ON TV หรือยอดนิยม
 • ช่วยจัดการการ์ตูนให้เข้ากับ Brand สินค้าของท่านได้อย่างเหมาะสมและ ตรงตามเป้าหมาย
 1. การควบคุมการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน เดียวกันกับ SGS Intertek TUV ที่กำหนดไว้ และ มีการตรวจสอบคุณภาพแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนั้น ก่อนการผลิต ในขบวนการเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขบวนการผลิต เตรียมโรงงานอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่ผลิต ระหว่างการผลิต ในขบวนการผลิต ในทุกขั้นตอน ก่อนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การควบคุมสินค้าที่ผลิตเสร็จและการบรรจุหีบห่อก่อนการส่งสินค้า