OinkLogo thai flag
thai flag
PhoneLogo
02 - 861 - 1330
MailLogo
oinkpm@oinpm.co.th
PhoneLogo
คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ

ถาม : มีสินค้าใหม่ๆที่รูปแบบไม่ซ้ำ ไม่เหมือนใครบ้างไหมครับ
ตอบ : เรามีการ Update สินค้าแปลกใหม่ออกทุกเดือน สามารถเข้าไปชมได้ที่ catalog ภายใน website ของเรา

*****

ถาม : ลูกค้ามีงบจำกัด จะสามารถทำสินค้าพรีเมี่ยมได้ไหม
ตอบ : เรามีการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายโรงงานเพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อนำเสนอราคาและคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้อยู่ในงบของลุกค้า

 *****

ถาม : หลังจากยืนยันออร์เดอร์แล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในกี่วัน
ตอบ : เรามีการแจ้งราคา,ระยะเวลาการผลิตรวมถึงวันส่งของให้ลูกค้ารับทราบก่อนยืนยันออร์เดอร์ทุกครั้ง

 *****

ถาม : ในสินค้าใหม่บางตัว เกรงว่าลูกค้าจะใช้ไม่เป็น จนทำให้สินค้าเสียหายหลังจากใช้ได้ไม่นาน พอจะมีวิธีอธิบายให้ลุกค้าเข้าถึงวิธีการใช้งานบ้างไหมครับ
ตอบ : เรามีเอกสารแนบวิธีการใช้และข้อควรระวังในตัวสินค้าทุกชิ้น เพื่อให้ลูกค้าศึกษาและเข้าใจถึงวิธีการใช้สินค้า การดูแลรักษาสินค้าประเภทนั้นๆ

 *****

ถาม : การวางตำแหน่งโลโก้ และขนาดโลโก้ สามารถทำได้ขนาดใดบ้างและตรงไหนบ้าง
ตอบ : เราจะแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งและขนาดของโลโก้ ที่สามารถทำได้ และมีการทำรูปภาพออกแบบการวางโลโก้ให้ลูกค้าดูเพื่อการตัดสินใจทุกครั้ง

 *****

ถาม : ลูกค้ากลัวว่าสินค้าชิ้นนี้จะผิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ในไทยและอาจเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลัง
ตอบ : เรามีการเช็คข้อมูลสินค้าที่อาจมีลิขสิทธิ์กับหน่วยงานราชการทุกครั้ง และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการตรวจสอบก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า

 *****

ถาม : ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ตอบ : เรามีการคัดเลือกโรงงานที่มีคุณภาพ ระบบการผลิตที่พร้อม ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าและมีการทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างและหลังการผลิตโดยทีมงานตรวจสอบคุณภาพของทางเราก่อนส่งเข้าไทยทุกครั้ง

 *****

ถาม : ลูกค้าอยากทำสินค้าที่มีตัวการ์ตูนพวก Disney, Sanrio, Doraemon และอื่นๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : เราสามารถติดต่อและทำสัญญากับตัวแทน License ในแต่ล่ะตัวให้ได้ โดยทางเราจะแจ้งค่าลิขสิทธิ์ ระยะเวลาในการดำเนินการทำสัญญาและข้อมูลอื่นๆให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 *****

ถาม : ถ้าสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีปัญหา บริษัทจะรับผิดชอบอย่างไร
ตอบ : บริษัทสามารถเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้ทางลูกค้าได้ เพียงแค่ลูกค้าส่งสินค้าที่มีปัญาหากลับมา ทางเราจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ทดแทนให้

 *****

ถาม : ลูกค้าทราบได้อย่างไหร่ว่า สินค้าจะมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมี โลหะหนัก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนในสินค้า
ตอบ : บริษัทมีการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก่อนผลิตจริง และสามารถส่งเข้าLab เพื่อทดสอบและออกหนังสือรับรองให้ทางลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้า
 *****